Bài đăng

Đánh giá kết quả mô phỏng một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39261 Từ khoá Khí hậu học, Hiện tượng khí hậu cực đoan, Khí tượng học Trích dẫn Trần, Q. Đ. (2014). Đánh giá kết quả mô phỏng một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations
Nghiên cứu biến động và xu thế biến đổi của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trong mối liên hệ với sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Theo hướng này,các tác giả đã sử dụng số liệu quan trắc lịch sử về các cực trị khí hậu nói chung và các hiện tượng khí hậu cực đoan nói riêng; tính toán xác định xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu dựa trên việc phân tích các hàm phân bố xác suất, xác định cường độ và tần suất xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực để mô phỏng khí hậu quá khứ, hay có thể sử dụng để tái tạo những nơi không có số …

Nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn một chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54606 Tóm tắt Từ khoá Vật lí, Hiệu ứng Hall Nhà xuất bản H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations
Nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn một chiều

Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ phục vụ quản lý bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59241
Từ khoá Bờ biển, Quản lý Nhà xuất bản H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations
Đã làm rõ hiện trạng và xu thế xói lở bờ biển trong mối quan hệ với quá trình địa mạo khu vực Sóc Trăng - Cà Mau. - Đã đưa ra định hướng quản lý bờ biển theo tiểu vùng và xác lập được hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở - bồi tụ cho ba xã ven biển ở phía nam Mũi Cà Mau. - Dưới tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và các hoạt động của con người trong bối cảnh nước biển dâng, biến động đường bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau giai đoạn 1965 - 2013 có diễn biến phức tạp với xu thế gia tăng của quá trình xói lở. - Tích hợp phân tích xu thế biến động địa hình và đánh giá tính dễ bị tổn thương là cơ sở khoa học cần thiết cho định hướng quản lý và thiết lập hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở - bồi tụ bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau.

Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113
Từ khoá Đa dạng sinh học, Tài nguyên thiên nhiên Nhà xuất bản H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - DissertationsĐã làm rõ tính đặc thù: khô,nóng; thiếu nước; thiếu đất sản xuất của 3 lớp cảnh quan, 6 phụ lớp cảnh quan, 6 kiểu cảnh quan, 9 hạng cảnh quan và 110 loại cảnh quan ở khu vực nghiên cứu. - Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, tổ chức được 13 không gian lãnh thổ ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu. - Đã nghiên cứu cụ thể về tương tác giữa cảnh quan và đa dạng sinh học; trong đó sự đa dạng về cảnh quan là tiền đề của sự đa dạng về ổ sinh thái, chi phối tổ thành loài và đa dạng sinh học.

Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61114
Từ khoá Thủy văn biển, Nghiên cứu Nhà xuất bản H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations
Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy địa phương, cấu trúc nhiệt độ, độ muối đặc trưng. Đây là điều mà các nghiên cứu trước đây chưa có sự thống nhất do quan điểm và cách…

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63825
Chuyên ngành / Mã số Luận văn chuyên ngành Quản lý giáo dục Từ khoá Kỹ năng sống, Trường nội trú Trích dẫn Nguyễn, N. A. (2017). Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Nhà xuất bản H. : Trường Đại học Giáo dục Ngoài phần Mở đầu; kết luận và khuyến nghị, Luận văn còn cầu trúc 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc cấp THCS Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ. Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ.