Bài đăng

Tòa án trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62153

Chu, T.N. (2018). Tòa án trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Việc nghiên cứu về bảo đảm quyền con người của Tòa án góp phần triển khai, thực hiện những quy định mới và có ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người và quyền tư pháp. Nghiên cứu có những đóng góp cụ thể như sau: Thứ nhất, luận án kế thừa, tổng hợp các công trình đi trước và bổ sung vào hệ thống lý luận các lý thuyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; các đặc trưng quyền con người trong hoạt động xét xử của Tòa án, đặc biệt minh chứng trên các phương diện lý luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án; các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Thứ hai, luận án bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Đó là …

Vai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63020

Nguyễn, T. T. (2018). Vai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 59-66


Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

Low- temperature PZT thin-film ferroelectric memories fabricated on SiO2/Si and glass substrates

Low- temperature PZT thin-film ferroelectric memories fabricated on SiO2/Si and glass substrates

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58325

D.H. Minh., et al. (2016). Low- temperature PZT thin-film ferroelectric memories fabricated on SiO2/Si and glass substrates. VNU Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 1(2016), 75-79.

In a ferroelectric-gate thin film transistor memory (FGT) type structure, the gate-insulator layer is extremely important for inducing the charge when accumulating or depleting. We concentrated on the application of low-temperature PZTfilms crystallized at 450, 500 and 550 C, instead of at conventional high temperatures ( 600 C). Investigation of the crystalline structure and electrical properties indicated that the PZTfilm, crystallized at 500 C, was suitable for FGT fabrication because of a high (111) orien-tation, large remnant polarization of 38 aC/cm 2 on SiO2/Si substrate and 17.8 aC/cm 2 on glass, and low leakage current of 10-…

Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practices in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters

Le, T. T. X., Tran. T. K., Nguyen, T. T. L. (2018). Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practices in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 34, No. 2 (2018) 86-101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62533?mode=full

Based on the fact that most factories/manufacturers failed to comply with foreign customers‟ requirements for Corporate Social Responsibility (CSR) practices from first audits, the present study aims to explore Small and Medium Enterprise (SME) exporters‟ understanding of the CSR requirements of foreign clients and motivations and obstacles for them to practice and implement CSR. In order to tackle the research objectives, a qualitative approach is chosen and indepth interviews with owners, HR/CSR managers and production managers are employed to collect data. The research scope is firms/suppliers in hardlines (non-furniture and non-apparel) section. Themat…

Những căn bệnh đáng sợ từ thịt chó

Hình ảnh
Nhiễm virus dại, rối loạn đông máu, hay nhiễm ấu trùng sán... là căn gây bệnh đáng sợ đe dọa người thường xuyên ăn thịt chó.
Thời gian gần đây, một số bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến cấp cứu vì nhiễm độc do ăn thịt chó. Mới nhất là trường hợp nam bệnh nhân cấp cứu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận không thể cầm.
Bệnh nhân bị bệnh rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử bệnh này. Tuy nhiên, trước đó, người này đã ăn thịt chó.
Các bác sĩ cho rằng, con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã ăn phải chuột chết vì bả, hoặc con chó mà bệnh nhân ăn bị trúng bả chó. Chính chất chống đông trong bả chó, bả chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được.
Ngoài các bệnh phát sinh từ nhiễm bả độc, đối với người thường xuyên ăn thịt chó còn có thể gặp những chứng bệnh nguy hiểm khác.

Thịt chó là thực phẩm rất giàu chất đạm nhưng có tính nhiệt. Nhiễm ấu trùng sán Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên …

Bước đầu tìm hiểu quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt - Hoa trong lịch sử

DC FieldValueLanguagedc.contributor.authorChâu, Thị Hải-dc.date.accessioned2017-03-21T04:12:37Z-dc.date.available2017-03-21T04:12:37Z-dc.date.issued1998-dc.identifier.citationChâu, Thị Hải. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất (1998), tr. 170-177-dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20089-dc.description.provenanceSubmitted by yen (haiyen1910@vnu.edu.vn) on 2017-03-21T04:12:37Z No. of bitstreams: 1 020.pdf: 6240243 bytes, checksum: a316f38922741894a8c8f9f7d0905272 (MD5)endc.description.provenanceMade available in DSpace on 2017-03-21T04:12:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 020.pdf: 6240243 bytes, checksum: a316f38922741894a8c8f9f7d0905272 (MD5) Previous issue date: 1998endc.language.isovien_USdc.publisherH. : ĐHQGHNen_USdc.subjectViệt Nam họcen_USdc.subjectVăn hoáen_USdc.subjectViệt Namen_USdc.subjectTrung Quốcen_USdc.titleBước đầu tìm hiểu quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt - Hoa trong lịch sửen_USdc.typeWorking Paperen_USAppears in Co…

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60969

Luận văn đã đưa ra lý do chọn đề tài: Xuất phát từ những thách thức mà ngành nông nhiệp đang phải đối mặt, biến đổi khí hậu làm thay đổi năng suất cây trồng, đặc biệt là những thiệt hại trong sản xuất nông do các hiện tượng thời tiết cực đoan đem đến. Trong những năm gần đây, dưới sự tác động của BĐKH, các loại hình thiên tai đã gia tăng về mức độ và tần số; các tai biến thiên nhiên liên quan đến sạt lở đất, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, hạn hán…đang có xu hướng gia tăng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tác giả đã quyết định chọn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”. (2) Trong phần Tổng quan: - Luận văn đã nêu ra các vấn đề tổng quan nhất về BĐKH và Sản xuất nông nghiệp. Bao gồm các khái niệm, định nghĩa, nguyên nhân, các tác đ…