Bài đăng

Đánh giá tác dụng của chế phẩm BB1 trên sự suy sinh dục gây ra bởi Natri Valproat

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11516

BB1 regimen consists of 2 main herbal constituents (Eurycoma longifolia J. and Polyscias fructicosa). Both plants were identified to exert androgen activity and enhance sexual behavior on rats. This study aimed to evaluate sexual protective effect of BB1 against sodium valproate-induced hypogonadism in rats. 
The results showed that BB1 with the dose of 0.47g/kg body weight significantly increased sperm density, sperm motility, and rate of living sperm. 
On morphology of sperms, BB1 formulation increased percentage of normal morphology of sperm, decreased percentage of abnormal in head and tail of sperm. 
In testes histology, there was recovery development of germ cells from the base to the center of the lumen; spermatogonia, primary and secondary spermatocytes, spermatids, and spermatozoa were seen in the lumen of testes of rats in BB1-treated group. 
These results suggest that BB1 with the dose of 0.47g/kg body weight has p…

Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29630

Nanohybrid materials based on silver nanoparticles (Ag-NPs) and graphene oxide (GO) are attracting considerable research interest because of their potential many applications including surface-enhanced Raman scattering, catalysis, sensors, biomedicine and antimicrobials.


In this study, we established a simple and effective method of preparing a finely dispersed Ag-GO aqueous solution using modified Hummer and photochemical technique.
The Ag-NPs formation on GO nanosheets was analyzed by X-ray diffraction, transmission electron microscopy, Raman spectroscopy, and Fourier-transform infrared spectroscopy.
The average size of Ag-NPs on the GO nanosheets was approximately 6-7 nm with nearly uniform size distribution.
The Ag-GO nanohybrid also exhibits an adsorption band at 435 nm because of the presence of Ag-NPs on the GO nanosheets.
Photoluminescence emission of the Ag-GO nanohybrid was found at 400 and 530 nm, which can be a…

Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng”

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35156

Luận án: “Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng
Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Nêu được các nét đặc trưng cơ bản về di tích và di vật của văn hoá Đồng Đậu. Bước đầu phác dựng lại được bức tranh kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Đồng Đậu trong bối cảnh thời đại kim khí ở lưu vực sông Hồng. Trên cơ sở phân tích di tích, di vật nêu bật được vai trò then chốt của nghề luyện kim trong sự chuyển biến cấu trúc kinh tế xã hội của thời kỳ này. Phân tích, diễn giải các vấn đề về nguồn gốc của văn hoá Đồng Đậu cũng như các mối quan hệ của văn hoá này. Đã làm rõ việc phân kỳ cũng như đặc điểm các giai đoạn phát triển của văn hoá Đồng Đậu. Title: Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng : Luận án Tiến sĩ: 62 22 03Authors: Lâm, Mỹ Dung, người hướng dẫn
Ngô, Thế Phong, người hướng dẫn
Bùi, Hữu TiếnIssue Date: 2016Publisher: ĐHKHXH&N…

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/923Các thụ thể xuyên màng kết cặp G-protein (GPCR) của người có vai trò quan trọng trong các nghiên cứu sàng lọc và phát hiện dược phẩm. 

Vì vậy, việc biểu hiện thành công các thụ thể này bằng công nghệ ADN tái tổ hợp có ý nghĩa quan trọng. Trong các hệ vectơ biểu hiện, hệvectơ có nguồn gốc từ Virut Semliki Forest (SFV) có nhiều ưu điểm nổi bật trong biểu hiện các thụ thể màng tế bào nhờ khả năng lây nhiễm rộng các tế bào động vật có vú giúp sự cải biến protein sau dịch mã hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là cải biến hệ vectơ SFV cơ bản (pSFV) để tạo vectơ biểu hiện có vị trí đa nhân dòng (MCS) và các mã kết thúc dịch mã (stop codons) mở rộng để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ vectơ. Phiên bản vectơ sau khi được cải biến đã được áp dụng thành công để biểu hiện thụ thể neurokinine-1 (NK1R), một thụ thểGPCR điển hình, có chức năng sinh học đầy đủ được kiểm chứng qua phương pháp lai miễn dịch (Western Blot) và phép đo chức năng thụ thể(Fura-2)…

Application of mathematics models in short - term investment decisions

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa.

Title: Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04Authors: Tran, Phuong Lan
Chu, Thanh
Do, Thi Quynh AnKeywords: Mô hình toán học;Quản trị kinh doanh;Đầu tư ngắn hạnIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 109 p. + CD ROM
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, …

Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người. Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt). Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó, Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người

Title: Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đạiAuthors: Phạm, Thị Thu PhươngKeywords: Con người;Triết học Hy Lạp cổ đạiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 102 tr.Abstract: Khái quát các điề…

Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13034

Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của cơ quan công tố trên thế giới phụ thuộc vào cách thức tổ chức, vị trí của cơ quan này trong hệ thống cơ quan nhà nước và phụ thuộc vào việc xác định mô hình tố tụng hình sự ở mỗi quốc gia. Bài viết đã chỉ ra trong các mô hình tố tụng hình sự, đa phần các nước không tổ chức hệ thống cơ quan điều tra riêng mà hoạt động điều tra thường được giao cho các cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan công tố, hoặc do cơ quan công tố trực tiếp đảm nhiệm. 
Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao theo hướng tiếp cận với mô hình điều tra mang tính phổ quát trên thế giới phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.


Title: Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm …