Bài đăng

Thiền và cảm xúc

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53489 Thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tụ tập, chuyển hoá tâm cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát.


Thiền, có xuất xứ từ Ấn Độ cổ đại, được xem là một phương pháp giáo dục con người một cách toàn diện, hướng con người đến chân – thiện – mỹ, rèn luyện con người phát triển thể lực và trí lực một cách hài hoà và tốt đẹp. Giá trị lý luận và thực tiễn của nó càng được khẳng định khi hiện nay trên toàn thế giới, nhất là các nước phương Tây đã và đang quan tâm, và hướng về nó một cách tích cực. Khoa học ngày nay với những thí nghiệm tiên tiến về hai khía cạnh tâm lý và sinh lý của con người càng thấy rõ sự tương tác qua lại rất chặt chẽ giữa chúng với nhau: một nỗi buồn, vui, giận hờn, thương yêu, lo lắng hay an nhiên tự tại …đều làm cơ thể tiết ra những hóc môn tương ứng có thể dẫn đến những nguy cơ bịnh tật, tử vong hoặc ngược lại có thể làm cho con người vượt qua những khổ đau của tâm sinh lý, c…

Đạo Phật là gì ?

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53484 Nếu nói về hành động, đạo Phật là con đường đưa chúng ta từng bước trở về quê hương của bình yên, hạnh phúc, hay đạo Phật là phương pháp giúp mọi người tiến tu cho đến khi nào giác ngộ giải thoát và thành Phật mới thôi. Ðứng về thực chất của bản tâm thanh tịnh, đạo Phật là tính giác sẵn có của tất cả chúng sinh, đạo Phật là tấm bản đồ giúp cho mọi người định hướng được con đường trở về quê hương giác ngộ, giải thoát hoàn toàn.

Tất cả những vọng tưởng điên đảo là hiện tướng của tham lam, sân giận và si mê, khi vọng tưởng lặng lẽ thì tính giác hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng. Tính giác hay còn gọi là tâm Phật là cái thể chẳng sanh chẳng diệt của mỗi người chúng ta, nó ẩn náu ngay nơi thân vô thường sinh-già-bệnh-chết này. Bởi tất cả chúng sinh có sẵn tính giác sáng suốt vì đánh mất chính mình mà lãng quên nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời chỉ dạy cho chúng ta thức tỉnh trở lại để nhận ra hòn ngọc vô giá

Thế giới loài người đang chìm …

Tautomeric and conformational properties of dipivaloylmethane

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28155The tautomeric and structural properties of 5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-3-heptanone, (dipivaloylmethane, C(CH3)3C(O)CH2C(O)C(CH3)3) have been studied by means of gas-phase electron diffraction (GED) and quantum chemical calculations (B3LYP and MP2 approximation with different basis sets up to aug-cc-pVTZ). Both, quantum chemistry and GED analyses resulted in the presence of 100(5)% enol tautomer at 296(3)K. Quantum chemical calculations predict the existence of two enol conformers in about equal amounts. In both conformers the enol ring possesses Cs symmetry and they possess different torsional orientations of the two tert-butyl groups. The experimental data refinement results in an enol tautomer, in which the tert-butyl group adjacent to the carbonyl group possesses an intermediate orientation between those in “enol1” and “enol 2” forms (torsional angle is about 30 ), and the tert-butyl group adjacent to the hydroxyl group slightly d…

Thiền và cảm xúc

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53489 Thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tụ tập, chuyển hoá tâm cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát.


Thiền, có xuất xứ từ Ấn Độ cổ đại, được xem là một phương pháp giáo dục con người một cách toàn diện, hướng con người đến chân – thiện – mỹ, rèn luyện con người phát triển thể lực và trí lực một cách hài hoà và tốt đẹp. Giá trị lý luận và thực tiễn của nó càng được khẳng định khi hiện nay trên toàn thế giới, nhất là các nước phương Tây đã và đang quan tâm, và hướng về nó một cách tích cực. Khoa học ngày nay với những thí nghiệm tiên tiến về hai khía cạnh tâm lý và sinh lý của con người càng thấy rõ sự tương tác qua lại rất chặt chẽ giữa chúng với nhau: một nỗi buồn, vui, giận hờn, thương yêu, lo lắng hay an nhiên tự tại …đều làm cơ thể tiết ra những hóc môn tương ứng có thể dẫn đến những nguy cơ bịnh tật, tử vong hoặc ngược lại có thể làm cho con người vượt qua những khổ đau của tâm sinh lý, c…

Nanosecond pulse laser scribing using Bessel beam for single shot removal of transparent conductive oxide thin film

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28150 Nanosecond laser Bessel beam scribing on the TCO thin film was investigated to improve processing precision and robustness of optical system. Fundamental wave (1064 nm) of Nd:YAG laser was shaped into high-quality Bessel beam by using novel optical system consisting of axicons and convex lens. Spatial FWHM of the beam was only 1.5 lm in the present context, and significantly precise scribing with minimum width of 2.3 lm was achieved on 600–700 nm-thick FTO film with electrical isolation. Furthermore, due to the critically deep focal length of millimeters-order, robustness on sample positioning was greatly improved. Additionally, experimental results showed that single shot removal of entire film can be achieved using film side irradiation unlike conventional Gaussian beam. Temperature distribution during the process was calculated by a numerical model in which we have taken into account beam propagation inside the film to give compariso…

Chế độ bảo hiểm thai sản ở Việt Nam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14740 Luận văn “Chế độ bảo hiểm thai sản ở Việt Nam” Tác giả: Đặng Thị Thơm Giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về chế độ bảo hiểm thai sản (CĐBHTS): khái niệm, nguyên tắc về chế độ bảo hiểm thai sản theo quy định của pháp luật quốc tế về CĐBHTS, sơ lược lịch sử pháp luật Việt Nam về chế độ bảo hiểm thai sản. 


Nêu các quy đinh pháp luật hiện hành về CĐBHTS: đối tượng và điều kiện hưởng CĐBHTS, chế độ và quyền lợi của người được hưởng CĐBHTS, tài chính thực hiện CĐBHTS, giải quyết tranh chấp về CĐBHTS...

Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm thai sản Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện CĐBHTS như: - hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội - phê chuẩn công ước và thực hiện khuyến nghị của ILO liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội về thai sản - nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn đối với việc bảo vệ người lao động, đặc biệt là lao động nữ - tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với việ…

Đầu xuân nói chuyện giải hạn và chuyển nghiệp

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53569 Theo giáo lý nhà Phật thì mọi việc tốt-xấu, lành-dữ, hên-xui v..v.. đều do Nghiệp của chúng sinh được tạo tác từ nhiều đời trước trong quá khứ hoặc chính trong đời hiện tại. Nghiệp do 3 yếu tố tạo ra là Thân-Khẩu-Ý, trong đó Ý là cơ bản quyết định.


Vào dịp năm mới, nhà nhà lại rủ nhau đăng ký làm lễ cầu an, “dâng sao giải hạn”; hoặc đến cửa Đền, cửa Phủ nhờ các pháp sư, thầy cúng làm lễ “di cung hoán số” để thay đổi số mệnh; có bà có chị lại làm lễ “đội bát nhang” (còn gọi là “tôn nhang bản mệnh”) cho “nhẹ đường trần”, hóa giải mọi tai ương “căn cao số nặng” để tiêu tan đau ốm, bệnh tật… Phải nói ngay là, lễ “dâng sao giải hạn”, “di cung hoán số” hay tục “đội bát nhang” chỉ là tín ngưỡng dân gian của người Việt, không phải tín ngưỡng của Phật giáo.Tôi có suy nghĩ như sau: – Một là: Những lễ này hầu như chỉ có tác dụng “hỗ trợ” về mặt tâm lý, giúp gia chủ an tâm (với niềm tin đã được Phật-Thánh phù hộ). Khi tâm bất loạn (không còn lo lắng) …