Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng”

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35156

Luận án: “Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng
Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Nêu được các nét đặc trưng cơ bản về di tích và di vật của văn hoá Đồng Đậu. Bước đầu phác dựng lại được bức tranh kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Đồng Đậu trong bối cảnh thời đại kim khí ở lưu vực sông Hồng. Trên cơ sở phân tích di tích, di vật nêu bật được vai trò then chốt của nghề luyện kim trong sự chuyển biến cấu trúc kinh tế xã hội của thời kỳ này. Phân tích, diễn giải các vấn đề về nguồn gốc của văn hoá Đồng Đậu cũng như các mối quan hệ của văn hoá này. Đã làm rõ việc phân kỳ cũng như đặc điểm các giai đoạn phát triển của văn hoá Đồng Đậu. Title: Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng : Luận án Tiến sĩ: 62 22 03Authors: Lâm, Mỹ Dung, người hướng dẫn
Ngô, Thế Phong, người hướng dẫn
Bùi, Hữu TiếnIssue Date: 2016Publisher: ĐHKHXH&N…

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/923Các thụ thể xuyên màng kết cặp G-protein (GPCR) của người có vai trò quan trọng trong các nghiên cứu sàng lọc và phát hiện dược phẩm. 

Vì vậy, việc biểu hiện thành công các thụ thể này bằng công nghệ ADN tái tổ hợp có ý nghĩa quan trọng. Trong các hệ vectơ biểu hiện, hệvectơ có nguồn gốc từ Virut Semliki Forest (SFV) có nhiều ưu điểm nổi bật trong biểu hiện các thụ thể màng tế bào nhờ khả năng lây nhiễm rộng các tế bào động vật có vú giúp sự cải biến protein sau dịch mã hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là cải biến hệ vectơ SFV cơ bản (pSFV) để tạo vectơ biểu hiện có vị trí đa nhân dòng (MCS) và các mã kết thúc dịch mã (stop codons) mở rộng để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ vectơ. Phiên bản vectơ sau khi được cải biến đã được áp dụng thành công để biểu hiện thụ thể neurokinine-1 (NK1R), một thụ thểGPCR điển hình, có chức năng sinh học đầy đủ được kiểm chứng qua phương pháp lai miễn dịch (Western Blot) và phép đo chức năng thụ thể(Fura-2)…

Application of mathematics models in short - term investment decisions

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54975
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa.

Title: Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04Authors: Tran, Phuong Lan
Chu, Thanh
Do, Thi Quynh AnKeywords: Mô hình toán học;Quản trị kinh doanh;Đầu tư ngắn hạnIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 109 p. + CD ROM
Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, …

Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17642Khái quát các điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại về con người. Luận giải quan niệm về con người trong hệ thống triết học của một số nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu như: quan điểm của các nhà triết học “tiền Xôcrát”, các nhà triết học giai đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt). Đưa ra một số nhận định về quan niệm con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nêu giá trị tích cực và một số hạn chế của các quan niệm đó, Từ đó không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề con người trong lịch sử triết học, mà hơn nữa, nó còn giúp chúng ta tìm thấy sợi dây liên kết giữa triết học cổ đại với triết học Mác về vấn đề con người, khẳng định giá trị khoa học trong tư tưởng triết học mácxit về con người

Title: Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đạiAuthors: Phạm, Thị Thu PhươngKeywords: Con người;Triết học Hy Lạp cổ đạiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 102 tr.Abstract: Khái quát các điề…

Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13034

Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của cơ quan công tố trên thế giới phụ thuộc vào cách thức tổ chức, vị trí của cơ quan này trong hệ thống cơ quan nhà nước và phụ thuộc vào việc xác định mô hình tố tụng hình sự ở mỗi quốc gia. Bài viết đã chỉ ra trong các mô hình tố tụng hình sự, đa phần các nước không tổ chức hệ thống cơ quan điều tra riêng mà hoạt động điều tra thường được giao cho các cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan công tố, hoặc do cơ quan công tố trực tiếp đảm nhiệm. 
Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao theo hướng tiếp cận với mô hình điều tra mang tính phổ quát trên thế giới phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.


Title: Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm …

The Effect of Task Type on Accuracy and Complexity in IELTS Academic Writing

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/942

IELTS is one of the most popular international standardized tests of English language proficiency. Its two academic writing tasks are crucially different in cognitive and linguistic demands, but to date, few studies have compared thein fluence of their different task demands on test-takers’ performance.

In second language research (L2) area, two contrasting theories on task demands are the Limited Attentional Capacity Model which predicts a worse linguistic performance on a more complex task and the Cognition Hypothesis which expects a better performance on a more demanding task. My study examines the effect of task type as an important factor of task complexity on L2 writing in a testing condition. The study was a single-factor, repeated-measures design which compares the performance of 30 L2 writers on task 1 and task 2 of the IELTS Academic writing subtest. The candidates’ writing samples were analyzed using a range of discourse me…

Peter Pan - hội chứng tâm lý "nguy hiểm" trong tình yêu

Hình ảnh
Peter Pan là tên một hội chứng tâm lý ác mộng với phụ nữ khi yêu, vì người đàn ông của họ không chịu lớn lên về mặt tâm lý và hành vi ứng xử. Có lẽ, ít nhiều gì bạn cũng từng nghe đến cái tên Peter Pan. Đó là tên của một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích được trẻ em thế giới yêu thích nhất. Điểm đặc biệt của Peter Pan là cậu không bao giờ lớn - mãi mãi mang hình hài và suy nghĩ ranh ma của một đứa trẻ. Nhưng tin được không, chính vì đặc điểm ấy mà cái tên Peter Pan cũng được đặt cho một hội chứng tâm lý được một số người đánh giá là "nguy hiểm cho cả tình yêu và xã hội".
Peter Pan là cậu không bao giờ lớn. Hội chứng Peter Pan - khi người lớn mà không chịu trưởng thànhPeter Pan Syndrome - hay hội chứng Peter Pan là một thuật ngữ trong ngành tâm lý học. Trong đó, người mắc hội chứng này vốn là những người trưởng thành về tuổi tác và ngoại hình, nhưng tâm lý, nhận thức và cách hành xử không khác gì trẻ con. Người đầu tiên công bố hội chứng này là nhà tâm lý học Dan K…

The Factors Affect the Quality of Financial Statements Audit in Vietnam Businesses

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5004
The development of a market economy, especially the financial markets is asking for transparency and truthfulness of the financial information with high quality. The information in the financial statements will impact directly and indirectly to the rights and decisions of investors. Independent auditors play a role of evaluating truthfulness and reasonable financial information in enterprises, however there are still risks. This study focuses on analyzing the factors affecting the quality of financial statements audit in enterprises.
The analytical methods used in this study are: factor analysis method to explore and test the Cronbach's alpha coefficient for the construction and testing of measuring scales. Moreover, linear structural modeling method (Structural Equation Modeling SEM) is used to test the reliability and value of discrimination, convergence, unitary of the concept and scale of research.
 The study results showed …

Drug addiction stigma in relation to methadone maintenance treatment by different service delivery models in Vietnam

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11453

Background:
The rapid expansion of methadone maintenance treatment (MMT) services has significantly improved health status and quality of life of patients. 
However, little is known about its impacts on addiction-related stigma and associated factors. Methods:
A cross-sectional survey was conducted in 2013 in Vietnam’s capital, Hanoi, and Nam Dinh province among 1016 methadone maintenance patients; 26.6 % at provincial AIDS centers (PAC) and 73.4 % at district health centers (DHC), respectively. 
Drug addiction history and related stigma, health status, MMT-related covariates, and sociodemographic characteristics were interviewed. 

Results:More than one-sixth of the sample reported experiencing felt or enacted stigma, including Blame or Judgement (17.2 %), Shame (19.9 %), or Others’ fear of HIV transmission (17.1 %). 
These proportions were higher in PACs than in DHCs, which are integrated with other HIV or general health care serv…

Healable shape memory (thio)urethane thermosets

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33070

Urethane-thiourethane networks combining shape memory properties and the ability to self-heal under mild temperature conditions via Diels-Alder (DA) chemistry were developed.
 As a result of the shape recovery effect, no external force was needed to bring the fracture surfaces into intimate contact during the healing process. 
Four network architectures with DA net-points were evaluated. 
Two systems were composed of either bismaleimidic or bisfuranic semi-crystallized polycaprolactone chains acting as shape memory switching segments (T-trans = T-m), whereas the other two networks consisted of bis-/trismale-imidic and trisfuranic monomers and displayed glass transitions for initiating shape recovery behaviour (T-trans = T-g). 
The formation of the DA cross-links, the DA reversibility and shape memory assisted scratch healing of the materials were studied by FTIR and H-1-NMR spectrometry, differential scanning calorimetry, opt…

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618 Giới thiệu luận án “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010” Tác giả: Nguyễn Phương Hải      
Các nội dung chính: - Phân tích và làm rõ tiềm năng, lợi thế trong phát triển KTĐN của thành phố Hải Phòng. - Khái quát và hệ thống hoá chủ trương của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, những bước phát triển trong các chủ trương của Đảng bộ thành phố đối với KTĐN qua hai giai đoạn: 1991 - 2000; 2001 - 2010. - Phục dựng lại một cách khách quan thực tiễn phát triển của KTĐN Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong những năm 1991 - 2010 với ưu điểm, hạn chế; rút ra những kinh nghiệm lịch sử. - Luận án cung cấp hệ thống tư liệu lịch sử liên quan đến đề tài Đảng lãnh đạo phát triển KTĐN. - Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Hải Phòng, góp phần bổ sung căn cứ lý luận và thực tiễn cho công cuộc đẩy mạnh phát triển KTĐN Hải Phòng trong giai đoạn hiện n…